Make your own free website on Tripod.com

Patandi Teachers' College of Special Needs Education

Home
About Us
Departments
Staff
Academics
Contacts

undefined
admnblock.jpg.w110h70.jpg
undefined

Patandi Teachers’ College of Special Needs Education is a college with a unique history and Specialization. It is the only college in Tanzania that offers Special Needs Education at Ordinary Diploma level and Certificate level. The history of Patandi Teacher’ College dates back to 1996,when the Government decided to move the training from Tabora Teacher’ College.This decision was made through the general National Conference on Special Needs Education held at Arusha International Conference Centre in 1992.

read more

WALIMU KAZINI WALIOCHAGULIWA PATANDI TC 2019/2020

JOINING INSTRUCTION WALIMU KAZINI 2019/2020

JOIN PAGE 1 WALIMU KAZINI 2019/2020

JOIN PAGE 2 WALIMU KAZINI 209/2020

JOIN PAGE 3 WALIMU KAZINI 2019/2020

JOIN PAGE 4 WALIMU KAZINI 2019/2020

JOIN PAGE 5 WALIMU KAZINI 2019/2020

JOIN PAGE 6 WALIMU KAZINI 2019/2020

JOIN PAGE 7 WALIMU KAZINI 209/2020

JOIN PAGE 8 WALIMU KAZINI 2019/2020

JOIN WALIMU KAZINI 2019/2010

click here to download file

DIPLOMA WALIMU KAZINI WALIOCHAGULIWA KUJIUNGA PATANDITC 2019/2020

WALIMU KAZINI CHETI WALIOCHAGUIWA KUJIUNGA NA PATANDI TC 2019/2020

CHETI WALIMU KAZINI WALOCHAGULIWA KUJIUNGA PATANDITC 2019/2020

CHETI WALIMU KAZINI WALIOCHAGULIWA KUJIUNGA PATANDITC 2019/2020

CHETI WALIMU KAZINI WALOCHAGULIWA PATANDI TC 2019/2020

Kwa mwaka wa pili chuo kitafunguliwa tarehe 01/08/2019 kumbuka kulipa deni lako la unalodaiwa mwaka wa kwanza kabla ya tarehe 30/06/2019

Mwaka wa pili tarajali fuatilia cheti chako cha kidato cha nne shule uliyosoma uje nacho wakati wa kufungua chuo vinahitajika baraza la mitihani la Tanzania mwisho was mwezi wa nane. Msajili

Dirisha la udahili mwaka wa masomo 2019/2020 limefunguliwa waombaji wa vyuo vya ualimu wanaruhusiwa kuomba sasa.

new.maelekezo mwaka wa pili.pdf

maelekezo ya kujiunga na chuo.pdf

WALIMU KAZINI WALOCHAGULIWA KUJIUNGA NA CHUO PATANDITC 2019/2020